Online nastava

Svi studijski programi

Organizacija online nastave

Obavještavaju se studenti da će se u skladu sa zaključcima Senata Univerziteta u Tuzli nastava od ponedjeljka 16.03.2020. godine održavati online prema utvrđenom rasporedu predavanja i vježbi za ljetni semestar.

Nastava će se izvoditi putem video konferencija kojima će studenti pristupati na sljedeći način:

  • za studijski program Elektrotehnika i računarstvo putem linka koji će nastavnici i saradnici prije početka nastave objaviti na virtuelnoj učionici predmeta,

  • za studijski program Tehnički odgoj i informatika putem linka koji će studentima biti dostavljen na email od strane prodekana za nastavu i studentska pitanja.

Na ova dva načina će studenti u periodu prekida direktne nastave dobijati i sve detaljnije informacije u vezi sa nastavnim procesom na svakom pojedinačnom predmetu.

Na fakultetskom YouTube kanalu se nalaze kratke upute za održavanje online nastave koje su studenti Zlatan i Emir pripremili za svoje kolege u obliku kratkog ilustrativnog videa .